Tài nguyên dạy học

cùng đọc và suy ngẫm

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_dung_leu_chu_A.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv KY_THUAT_CAM_TRAI_CHU_A_8_NGUOIDHSP_HUE.flv Dung_leu_chu_A_moi_nhat_1_nguoi.flv 2_MAI_TRUONG_NOI_HOC_BAO_DIEU_HAY_1.flv CNTT_010.jpg CNTT_012.jpg Ice_20171207105108163.jpg Z738781707990_24166a775ce1e970b63491835c4b2ecb.jpg Z778865301673_e7620e4ea135f59687d95e948a9435c9.jpg Z779592631867_327d56c110888f9d99f065a16c68e097.jpg Z778847737763_c5452e84e65917fa302530a2adb6a5cb.jpg Z778842756308_ae8528d15e5a1285fae76e19baeb66d8.jpg Z778838123553_63a7f217fe1c06cc3fa7506006e331d1.jpg 1.jpg 6.jpg 3.jpg 1.jpg 2.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thanh Thùy

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  TEST 2 OF ENGLISH 7 - 2016-2017

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Trung Kiên
  Ngày gửi: 22h:52' 10-11-2016
  Dung lượng: 25.1 KB
  Số lượt tải: 644
  Số lượt thích: 0 người
  Week 13h Planning date: 07/11/2016
  Period 38: english written test 2
  * Aims: Help Ss revise the knowledge in the last 6 units by doing a test of 45 minutes.
  * Objectives: By the end of the lesson, students will be able to finish all the parts of the test correctly, clearly and individually.
  * Preparation: photoed test-papers.
  * Ways of working: Ss work individually only.
  * Anticipated problems:
  - Weak Ss may get it difficult to do the test individually, so they may copy the answers from the better ones or make noise.
  -> Teacher’s sollution: Teacher keeps the class in good orders and watches them doing the test individually strictly.
  TEST MATRIX
  THEMES
  WEIGHTING
  RECONIGNATION
  UNDERSTANDING
  APPLICATION
  
  TOTAL
  
  PHONETICS
  10 %
  1

  0.25
  2

  0.5
  1

  0.25
  4

  1.0
  
  VOCABULARY & STRUCTURES
  20 %
  2

  0.5
  5

  0.75
  1

  0.25
  8

  2.0
  
  READING
  25%
  2

  1,0
  2

  1,0
  1

  0,5
  5

  2.5
  
  WRITING
  25 %
  


  3

  1.5
  2

  1.0
  5

  2.5
  
  LISTENING
  20 %
  2

  0.5
  4

  1.5
  2

  0.5
  8

  2.0
  
  TOTAL
  
  100 %

  7

  2.25
  16

  5.25
  7

  2,5
  30

  10
  
  
  * Procedures:
  CONTENTS
  TEACHER’S
  STUDENTS’
  
  i. warm up:
  - Greeting and checking attendance.
  ii. new lesson:
  - Greet and check attendance.
  - Hand out each student one test paper and ask them to do it individually…

  - Greet and tell the attendane.
  Do individually, in good orders silently…

  
  
  Thanh Thuỳ lss
  Full name: ……………………………….
  Class: 7A Date: … / 11 / 2016

  english written test 2
  Time allowance: 45 minutes
  
  Mark  comments  
  
  I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others:
  (4 0,25 = 1,0 mk)
  1. A. home B. come C. tongue D. uncle
  2. A. forest B. open C. popular D. fond.
  3. A near B hear C rehearse D year
  4. A trousers B names C papers D laughs

  II. Circle the best answers: (8 0,25 = 2,0 mks)
  1. Why don’t you..................................your father and tell him that you will come home late? A. to call B. calls C. calling D. call
  2. Don’t let your farther..................................the present!
  A. to see B. sees C. seeing D. see
  3. ..................................on the left have English and History books.
  A. The shelf B. The shelves C. The shelfs D. Shelves
  4. Would you like to come ..................................my house..................................dinner tonight?
  A. for - to B. for - at C. to - for D. to - at
  5. Which one of the ten books do you think is ..................................?
  A. the interesting B. as interesting C. more interesting D. the most interesting
  6. Mrs. Hoa is a nurse and she always ..................................care of the patients in the hospital.
  A. takes B. makes C. does D. looks
  7. You work too much. You should ..................................
  A. relax B. relaxes C. relaxing D. to relax
  8. What are the popular activities ..................................recess at your school?
  A. on B. to C. from D. at


  III. Read the text and answer the questions. (5 0,5 = 2,5 mks)
  Hi! I’m John and this is my son, Mike. He learns in a big school near our apartment. He goes to school from Monday to Friday and doesn’t go to school at the weekend. At school,
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓