Tài nguyên dạy học

cùng đọc và suy ngẫm

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  HD_dung_leu_chu_A.flv Huong_dan_16_Nut_day_can_ban.flv KY_THUAT_CAM_TRAI_CHU_A_8_NGUOIDHSP_HUE.flv Dung_leu_chu_A_moi_nhat_1_nguoi.flv 2_MAI_TRUONG_NOI_HOC_BAO_DIEU_HAY_1.flv CNTT_010.jpg CNTT_012.jpg Ice_20171207105108163.jpg Z738781707990_24166a775ce1e970b63491835c4b2ecb.jpg Z778842756308_ae8528d15e5a1285fae76e19baeb66d8.jpg Z778838123553_63a7f217fe1c06cc3fa7506006e331d1.jpg 1.jpg 6.jpg 3.jpg 1.jpg 2.jpg

  Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  Chào mừng quý vị đến với website của trường THCS Thanh Thùy

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Unit 9. At home and away

  Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
  Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Thị Thùy
  Ngày gửi: 13h:08' 14-05-2016
  Dung lượng: 3.8 MB
  Số lượt tải: 79
  Số lượt thích: 0 người
  Be careful !
  Tom
  Bob
  6
  7
  8
  5
  4
  3
  2
  1
  Lan: How much is the green dress ?
  Assistant: It’s 30,000 dong.
  Lan: And what about the violet dress ?
  Assistant: It’s 35,000 dong.
  Lan
  the blue hat
  15,000 dong
  Now make similar dialogues:
  Lan
  And what about
  ..........................?
  How much is
  ......................?
  the yellow hat
  12,000 dong
  It’s ......................
  Assistant
  the green shirt
  20,000 dong
  How much is
  ......................?
  And what about
  ..........................?
  the red shirt
  22,000 dong
  It’s ......................
  36,000 dong
  6,000 dong
  80,000 dong
  40,000 dong
  Ba
  Shopkeeper
  The park is on Tay Ho Street . It’s near the minimart.
  HUE STREET
  TAY HO STREET
  HAI BA TRUNG STREET
  500 meters
  HUE STREET
  TAY HO STREET
  HAI BA TRUNG STREET
  450 meters
  HUE STREET
  TAT HO STREET
  HAI BA TRUNG STREET
  300 meters
  HAI BA TRUNG STREET
  HUE STREET
  TAY HO STREET
  400 meters
  HAI BA TRUNG STREET
  HUE STREET
  TAY HO STREET
  a. Before, there were 4 bananas .
  Now, there are …………… bananas.
  b. Before, there were 500 ml of orange juice
  Now, there is ………… orange juice.
  c. Before, there was a lot of meat
  Now, there is ………… meat.
  more
  less
  fewer
  Before
  Now
  Complete the sentences. Use comparatives with:
  “ more, fewer, less”.
  Write the past form of the verbs in the table:
  helped
  remembered
  took
  sent
  thought
  talked
  bought
  buy
  help
  remember
  take
  send
  think
  talk
  play send buy talk work

  a. Yesterday, I ……………. to my grandmother.
  b. Last December, Mom ………………. me a new bike.
  c. Dad ………………. in Hue a few years ago.
  d. I ……………… a letter to my pen pal last month.
  talked
  bought
  worked
  sent
  Example: I …………volleyball.
  played
  Nga: Everyday I clean my room,………………….. and ……………………
  Minh: What did you do yesterday?
  Nga: I………………………….., ………………………,
  ……………………,………………..,…………………… and …………………………………
  Minh: How about tomorrow?
  Nga: I……………………………,…….………………..,
  ……………………, ……………...,…… .………………
  …………………. and………………………….
  help my Mom
  study English
  cleaned my room
  helped my Mom
  studied English
  watched TV
  played football
  stayed at Hoa’s house
  will study English
  clean my room
  help my Mom
  see a movie
  visit my
  grandmother
  buy new shoes
  Complete the dialogue:
  A
  How much is the blue skirt?
  Did Peter meet his friends yesterday?
  How far is it from the library to the book store?
  Where is the park?
  B
  It’s next to the shoe srore to the left.
  It’s 700 meters.
  It’s 25,000 dong.

  No, he didn’t.
  Matching
  1.
  2.
  3.
  4.
  d.
  c.
  b.
  a.
  Language focus 3
  How much ...............?

  More, less , fewer
  Past simple tense
  Prepositions
  Present simple tense
  Future simple tense
  HOMEWORK
  Complete the following table:
  He often ………………. (go) to school on foot.
  Mr. Tuan ………………. (visit) Ha Noi tomorrow.
  They …………… (meet) him three days ago.
  He …………………(not write) to his friend next week.
  We always ……………….(wash) our hands before meals.
  Last summer, Lan ……………(be) in grade 6.
  It often …………(rain) in the summer.
  Look ! A man ………………… (run) after the train.
  Their children ………………… (not come) here yesterday morning.
  What ……… you …………(do) last night.
  Supply the correct form of the verbs :
  goes
  will visit
  met
  was
  wash
  won’t write
  rains
  is running
  didn’t come
  did
  do
   
  Gửi ý kiến